• Afgeronde projecten

  Hieronder kan je een overzicht vinden van onze afgeronde projecten. Achter elk project staat wanneer het afgerond is. Wil je meer informatie over een specifiek project? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

 • Gemeente Eemsdelta (Mei-juli 2021)

  Onderzoek belevingscentrum

  Arbeidsmarkt gemeente Eemsdelta

  In dit onderzoek 'Arbeidsmarkt gemeente Eemsdelta - klaar voor de toekomst?' is gekeken naar huidige en toekomstige kenmerken van de arbeidsmarkt van de gemeente Eemsdelta. Daarnaast is gekeken naar de aansluiting van het onderwijs op de werkgelegenheid in de regio. Het hoofddoel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzichten in waar kwantitatieve en kwalitatieve gaten vallen binnen de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van de gemeente Eemsdelta ten bate van de inrichting van een belevingscentrum voor de gemeente. Het
  onderzoek toont aan dat de arbeidsmarkt van de gemeente Eemsdelta niet klaar lijkt te zijn voor de toekomst, maar de ingrediënten voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt zijn aanwezig. De realisatie van de Koppelpaarden met daarin een belevingscentrum kan werkzoekenden, maar ook scholieren en studenten uit de regio informeren en stimuleren over de lokale en regionale arbeidsmarktperspectieven.

   

  Meer weten? Bekijk hieronder het rapport.

 • CHALLENGE-labs (juni 2021)

  In opdracht van Teuntje de Slak

  Het bedrijf van Jeen Wobbes, 'Teuntje de Slak', begon als hobby en creatieve uitlaatklep. De baai van Teuntje is nu een kleurrijke plek aan het Hoornse & Paterswoldsemeer en is naast een watersporthuis ook een leerbedrijf voor jongeren. De baai van Teuntje zoekt uitbreiding, niet alleen om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling en vraag naar watersport, maar ook om de waterbeleving een extra dimensie te geven. Jeen wil mensen bewuster maken van het belang van waterkwaliteit. De ambitie is om aan de waterkant van het Hoornsemeer een "waterbelevingscentrum" te realiseren. Dit belevingscentrum biedt ruimte aan een gezellige plek waar meer mensen samen kunnen komen om actief van het water te genieten, maar het moet ook een boodschap uitdragen: zorg goed voor het meer en zijn omgeving!

   

  Er zijn 5 teams druk bezig geweest met deze uitdaging. Allemaal hebben ze inspirerende en doordachte ontwerpen aangeleverd. We kunnen met zekerheid zeggen dat deze challenge (weer) geslaagd is! Bekijk ook onze toffe aftermovie hieronder.

 • OV- bureau Groningen Drenthe (feb.-maart 2021)

  Buslijn analyse en advies

  Buslijnen in de stad Groningen

  Voor het OV-bureau zijn drie studenten bezig geweest met een netwerk analyse om het busnetwerk in Groningen efficiënter en sneller te maken. We hebben onderzocht welke knelpunten er in het netwerk zitten en een rapport opgesteld waarin de gevonden punten overzichtelijk zijn verwerkt in doorklik tabellen. Met de tool Ovit keken we naar het busnetwerk en de prestaties door de jaren heen en probeerden we opvallende stukken er uit te halen om die vervolgens in een context analyse verder uit te werken. Zo konden we zien waar de problemen zaten en helpen met het verbeteren van het busnetwerk in de stad Groningen.

 • Gemeente Eemsdelta (juni 2020)

  Project website

  Voor de nieuwe scholencampus in Appingedam, die ook een grotere rol krijgt in de algehele regio, heeft STUDENT-labs een website ontwikkeld. In samenwerking met de Gemeente Eemsdelta (voorheen gemeente Appingedam) en de scholengemeenschap VO Eemsdelta is het platform uitgewerkt om alle informatie op één plek te bundelen. Dit maakt het voor geïnteresseerden een stuk makkelijker om informatie over de campus te vinden. Naast het opzetten van de website, blijven onze studenten ook verantwoordelijk om deze bij te houden. Op deze manier wordt een transparante, up-to-datete en duidelijke communicatie naar buiten gewaarborgd. Klik hier om de website te bekijken.

 • CHALLENGE-labs (Juni 2020)

  In opdracht van RIO projects BV.

  Ecolodges in Groningen

  Stel je voor: je zoekt een zelfstandige woonruimte voor een korte termijn, op fietsafstand van de nodige faciliteiten en met een lage ecologische footprint. Een Ecolodge lijkt een passende oplossing. Maar, wat is er mogelijk in het gebied, aan welke faciliteiten is behoefte en hoe gaat dit eruit zien? Twee studententeams gingen aan de slag met deze opdracht en kwamen met frisse, innovatieve concepten die meegenomen worden in verdere ontwikkeling. Zo goed zelfs dat beide teams er met de hoofdprijs vandoor gingen. Benieuwd naar de aangedragen oplossingen? Neem contact met ons op voor meer informatie!

 • Living Labs (Mei 2020)

  In samenwerking met de Gemeente Appingedam en de Rijksuniversiteit Groningen

  Gedurende de maand Mei hebben studenten van de master Sociale planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt aan ruimtelijke uitdagingen in de gemeente Appingedam. Omdat de Eemsdelta campus onderdeel was van deze uitdagingen,was STUDENT-labs ook betrokken bij dit project. Naast de Eemsdelta campus kwamen ook andere zaken, zoals de verdere ontwikkeling van het station in Appingedam aan bod. Met de kennis vanuit hun opleiding, konden de studenten zoeken naar oplossingen en nieuwe kansen, wat uiteindelijk resulteerde aan adviezen aan beleidsmakers in Appingedam. In groepen hebben de studenten hun bevindingen en adviezen gepresenteerd in krantenartikelen.

  Uit de eindproducten blijkt dat, vanuit verschillende oogpunten, de campus kan worden gezien als een plek met veel potentie; een omgeving die een katalysator kan zijn voor lokale ontwikkelingen. Zo vond een groep studenten, die zich bezighield met plannen betreffende de ontwikkeling van het Damsterdiep, dat de verbinding van het Damsterdiep met de campus kan leiden tot meer mogelijkheden op het gebied van evenementen. Een andere groep studenten, die zich bezighield met het kindvriendelijk maken van publieke ruimtes in Appingedam, zag de campus als toekomstige locatie waar zowel jong als oud de vrijheid en de ruimte hebben om verschillende activiteiten op te zetten.

 • Smart Campus Zernike (lente 2020)

  De Zernike campus in Groningen heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen ondergaan en is nog steeds in ontwikkeling. De uitbreiding van de Aletta Jacobshal is een prominent voorbeeld daarvan. Een belangrijke vraag hierin is hoe deze ontwikkelingen te structureren met als doel de campus eenvoudig en gemakkelijk benaderbaar te maken, een plezierige leer- en werkomgeving te creëren en voldoende ruimte te bieden voor diverse mogelijkheden zoals sport en recreatie. Via het SMART opzetten van de campus kunnen deze doelen verwezenlijkt worden.

  What houdt een SMART campus eigenlijk in? Een SMART campus is een campus waarbij digitale technologieën en/of ICT het niveau en de kwaliteit van de diensten op de campus verhoogt. Door de toenemende digitalisering op Zernike en in de wereld is er de beschikking over veel digitale databronnen die kunnen bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid op de campus. Deze bijdrage kan verschillen van relatief eenvoudige implementatie van digitale borden met wachttijden bij bushaltes tot het grootschalig verbeteren van infrastructuur gebaseerd op digitaal waargenomen verkeersstromen. Zoals eerder benoemd is er veel data aanwezig, maar hoe kan er iets gerealiseerd worden met die data?

  STUDENT-labs doet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en haar Geodienst onderzoek naar de mogelijkheden van data-gebruik op de Zernike Campus om na verloop van tijd te transformeren naar een SMART Campus. Als wezenlijk onderdeel van de campus en STUDENT-labs zijn studenten een belangrijke bron van informatie, maar studenten zijn niet alleen. De aanwezigheid van verschillende partijen maakt dat een belangrijk onderdeel van de transitie bestaat uit het samenbrengen van partijen en informatie te delen. Samen kunnen we de campus efficiënt, toegankelijk en bovenal SMART inrichten.

 • Gemeente Groningen (april 2020)

  Energie in de stad Groningen

  Naar verwachting zal de energierekening voor huishoudens die hun huis niet (kunnen) verduurzamen de komende jaren fors stijgen. Hierdoor krijgen huishoudens die op dit moment moeite hebben met rondkomen er een extra kostenpost bij. Als een huishouden niet meer in staat is de energierekening te betalen, spreken we van energiearmoede. Binnen ons onderzoek brengen we de huidige energiearmoede en de verwachtte energiearmoede (na het verhogen van de energielasten) in de Gemeente Groningen in kaart. Ook wordt er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de eventuele gevolgen van energiearmoede. Op deze manier helpt het onderzoek bij het maken van evenwichtige besluiten wat betreft beleid omtrent deze kwestie.

 • Rijkuniversiteit Groningen (2019)

  In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen werd er tweemaal een fieldlab onderzoek uitgevoerd. Hieronder ziet u waar deze over gingen.

  Leeftijdsvriendelijke wijken (challenge)

  Masterstudenten planologie van de RUG hebben onderzocht hoe je wijken tot woonomgevingen kunt maken die ook voor senioren leefbaar zijn. De Oosterparkwijk in Groningen was hiervoor de casus. In hun rapport adviseren de studenten om rekening te houden met de diversiteit van senioren en hen te betrekken bij de inrichting van de wijk. Voor meer informatie, bekijk de website van whocares of download het eindrapport.

  website - eindrapport

  bron: University of Groningen

  Leefbaarheid Noordenveld

  Studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebben in samenwerking met de gemeente Noordenveld een fieldlab onderzoek gedaan. De studenten hebben een nieuwe visie ontwikkeld voor de dorpskern van Roden.

  All Posts
  ×