• Huidige projecten

  Benieuwd waar we mee bezig zijn? Neem hier een kijkje.

 • Toukomst

  Onderdeel Nationaal Programma Groningen

  Toukomst laat het volgende weten over de samenwerking:

   

  "Toukomst is een onderdeel van Nationaal Programma Groningen waarin we allerlei initiatieven vanuit de bevolking helpen bij het realiseren van een hun projecten. StudentLabs helpt ons daarbij, inhoudelijk en met allerlei hand en spandiensten. En ook nog flexibel; daar zijn we erg blij mee!"

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen waarin de toekomst van de Provincie Groningen wordt besproken en uitgevoerd. Burgers werden uitgenodigd om ideeën in te dienen over hoe zij dachten dat Groningen eruit zou moeten zien, een echt bottom-up proces dus! Er waren meer dan 900 ideeën ingediend, genoeg te doen dus.

  Door Toukomst is STUDENT-labs gevraagd om een aantal studenten te leveren om project assistentie te leveren. Zij werkten samen met een gespecialiseerde projectmanager aan een aantal van de projecten in hun weg naar uitvoering toe. Deze projecten varieerden van de culturele sector, tot economische vraagstukken en de landschaps- en klimaatsector. De studenten werden gevraagd aantekeningen te maken in overleggen en om mee te denken en bij te springen waar mogelijk. Voor beide partijen, Toukomst én de studenten van STUDENT-labs, was dit erg interessant en leerzaam. Niet alleen kreeg Toukomst hulp en een frisse blik aangeboden, ook ondervonden de studenten wat het betekend om in 'het echte leven' mee te draaien.

   

  Een van de projectmanagers zij het volgende over onze studenten:

   

  "Erg flexibel en ook inhoudelijk sluit het bij ons aan. Win win!"

  Benieuwd naar de ervaring van onze studenten bij Toukomst?

  Lees voor de ervaring van Pepijn het interview door Toukomst!

 • Living Labs 2021

  De toevoeging van STUDENT-labs aan het curriculum van de master Society, Sustainability and Planning.

  Living Lab is een vak voor masterstudenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Tijdens dit vak krijgen studenten een beeld van hoe klussen eruit zien in de praktijk door te werken aan echte opdrachten vanuit o.a. de gemeente Eemsdelta. STUDENT-labs helpt bij het organiseren van het vak door het zoeken van en communiceren met opdrachtgevers. Verder helpen we met het aankleden van het vak door professionele videos te maken en door de prijsuitreiking te organiseren.

 • Nieuwe scholencampus in de Eemsdelta

  In opdracht van de gemeente Appingedam draagt STUDENT-labs bij aan de ontwikkeling van een nieuwe scholencampus voor de omgeving Appingedam op verschillende terreinen. Naast het onderwijs, komen ook de volgende thema's hierbij aan bod: cultuur, sport en economie. Daarnaast houden we ons ook bezig met het vergroten van de bekendheid van de campus in samenwerking met de gemeente en de scholengemeenschap. Kijk hieronder voor de specifieke deelprojecten!

 • Babbelbox

  De Babbelbox draagt bij aan het vergroten van de bekendheid van de campusontwikkeling in Appingedam. Het doel is om opmerkingen, vragen en onduidelijkheden van bewoners op te halen en duidelijk te bieden door in gesprek te gaan. Van deze gesprekken worden video's gemaakt en worden gebruikt in de algehele campus-communicatie. Ook vormt de Babbelbox de basis voor langere informatieve video's ter verduidelijking van de vragen en/of wensen die naar boven komen.

  Virtual Reality

  In een wereld waar digitalisering toeneemt, bewegen wij mee. Verschillende technologieën hebben hun intrede gedaan in onze maatschappij, zo óók virtual reality (VR). Met VR is het mogelijk om echte wereld te ervaren in een digitale omgeving. Door middel van een VR-bril (en controllers) sluit je jezelf af van de buitenwereld om je volledig te focussen op de virtuele wereld.

   

  Bij de gemeente Appingedam zetten wij VR in om de betrokken partijen mee te nemen naar de wereld van de toekomst. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds raken mensen beter betrokken bij planvormingsprocessen, doordat zij direct beleven wat veranderingen in de fysieke leefomgeving voor hen betekenen. Anderzijds biedt VR de mogelijkheid aan partijen om actie te ondernemen door zelf de rol van ontwerper op zich te nemen in de virtuele wereld. Iedere partij en ieder mens heeft zijn/haar eigen visie op de wereld. VR helpt bij het vertalen van deze visie zonder direct permanente aanpassingen te voltrekken.

  Belevingscentrum

  De huidige ontwikkelingen op het gebied van waterstof, energietransitie, duurzame mobiliteit en de versterkingsopgave hebben impact op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van de gemeente Eemsdelta. Hoe de arbeidsmarkt voor te bereiden op de toekomst is een relevante vraag. Wij werken aan de inrichting van een belevingscentrum die hierbij zal helpen.

  Algemene communicatie

  STUDENT-labs draagt bij aan de algehele communicatie rondom de campus, van de korte Babbelbox video's tot een communicatieplan voor de lange termijn. Aangezien de campusontwikkeling een meerjarig project is en gesitueerd is binnen een grotere gebiedsontwikkeling is het hierbij cruciaal dat er goed afgestemd wordt met de betrokken partijen. Het uitdragen van een gezamenlijke visie versterkt de boodschap!

 • Koppelpaarden

  Een brug naar de toekomst met een knipoog naar het verleden

  Om een plek te creëren waar bedrijven een eerste indruk kunnen krijgen van de nieuwe Eemsdelta campus is STUDENT-labs bezig met het ontwikkelen van de ‘Koppelpaarden’. Ontmoetingen en verbinden zijn centrale thema’s bij dit project. Vlakbij het voormalige Koppelpaarden doorrit café zal een nieuwe Koppelpaarden ontwikkeld worden in dezelfde bouwstijl. Dit gebouw zal zich dus ook bevinden vlakbij of op de Eemsdelta campus. Het zal een cradle-to-cradle gebouw worden wat voor en door de gemeenschap gebouwd wordt.

 • Marktonderzoek hotel

  Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw hotel in Appingedam

  In samenwerking met een hoteleigenaar uit de regio heeft STUDENT-labs de mogelijkheid voor een nieuw hotel onderzocht. Dit is gedaan door middel van een marktonderzoek, hiervoor zijn trends in de toerismemarkt en de arbeidsmarkt onderzocht. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie in de hotelindustrie in twee onderzoekcirkels. Hotels die binnen deze onderzoekcirkels vallen zijn beoordeeld op de gebieden: capaciteit, voorzieningen, beoordelingen en bereikbaarheid om potentiële concurrentie aan te geven. De totale

  capaciteit in de onderzoekcirkels is vergeleken met de trends in de toerismemarkt en de arbeidsmarkt om een beeld te creëren van de haalbaarheid van een nieuw hotel.

 • Roadshow

  Communicatie met innovatieve methoden

  Campus Eemsdelta Groningen is een scholencampus die ontwikkeld wordt in Appingedam waarbij ruimte gegeven wordt aan 1700 leerlingen van vier verschillende scholen. De samenwerking tussen educatie, bedrijven en overheidsinstanties staat centraal in dit project aangezien het doel is dat de campus een bruisend hart voor de regio wordt en dus meer dan alleen een scholencampus gaat worden. Om te communiceren over de campus reist een 3D-printer met informatiepanelen door de regio naar verschillende locaties. De 3D printer print één complete maquette uit van de campus op elke locatie. De locaties waar de 3D-printer naar reist verschilt van bedrijven in de regio tot scholen die in de toekomst zullen verhuizen naar de campus.

 • Onderzoek onderwijs en leefbaarheid

  Kwalitatief en inhoudelijk onderzoek

  Hoe ervaren jongeren en volwassenen de leefbaarheid in Eemsdelta? Wat zijn de sterke- en ontwikkelpunten binnen het onderwijs? En bovenal, hoe heeft de nieuwe campus invloed op de leefbaarheid en het onderwijs? In dit meerjarig onderzoek vinden we hierop antwoord in samenwerking met de SVOE, de gemeente en de leerlingen.

  All Posts
  ×