• Huidige projecten

 • Smart Campus Zernike

  De Zernike campus in Groningen heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen ondergaan en is nog steeds in ontwikkeling. De uitbreiding van de Aletta Jacobshal is een prominent voorbeeld daarvan. Een belangrijke vraag hierin is hoe deze ontwikkelingen te structureren met als doel de campus eenvoudig en gemakkelijk benaderbaar te maken, een plezierige leer- en werkomgeving te creëren en voldoende ruimte te bieden voor diverse mogelijkheden zoals sport en recreatie. Via het SMART opzetten van de campus kunnen deze doelen verwezenlijkt worden.

  What houdt een SMART campus eigenlijk in? Een SMART campus is een campus waarbij digitale technologieën en/of ICT het niveau en de kwaliteit van de diensten op de campus verhoogt. Door de toenemende digitalisering op Zernike en in de wereld is er de beschikking over veel digitale databronnen die kunnen bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid op de campus. Deze bijdrage kan verschillen van relatief eenvoudige implementatie van digitale borden met wachttijden bij bushaltes tot het grootschalig verbeteren van infrastructuur gebaseerd op digitaal waargenomen verkeersstromen. Zoals eerder benoemd is er veel data aanwezig, maar hoe kan er iets gerealiseerd worden met die data?

  STUDENT-labs doet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en haar Geodienst onderzoek naar de mogelijkheden van data-gebruik op de Zernike Campus om na verloop van tijd te transformeren naar een SMART Campus. Als wezenlijk onderdeel van de campus en STUDENT-labs zijn studenten een belangrijke bron van informatie, maar studenten zijn niet alleen. De aanwezigheid van verschillende partijen maakt dat een belangrijk onderdeel van de transitie bestaat uit het samenbrengen van partijen en informatie te delen. Samen kunnen we de campus efficiënt, toegankelijk en bovenal SMART inrichten.

 • Nieuwe scholencampus in de Eemsdelta

  In opdracht van de gemeente Appingedam draagt STUDENT-labs bij aan de ontwikkeling van een nieuwe scholencampus voor de omgeving Appingedam op verschillende terreinen. Naast het onderwijs, komen ook de volgende thema's hierbij aan bod: cultuur, sport en economie. Daarnaast houden we ons ook bezig met het vergroten van de bekendheid van de campus in samenwerking met de gemeente en de scholengemeenschap. Kijk hieronder voor de specifieke deelprojecten!

 • Babbelbox

  De Babbelbox draagt bij aan het vergroten van de bekendheid van de campusontwikkeling in Appingedam. Het doel is om opmerkingen, vragen en onduidelijkheden van bewoners op te halen en duidelijk te bieden door in gesprek te gaan. Van deze gesprekken worden video's gemaakt en worden gebruikt in de algehele campus-communicatie. Ook vormt de Babbelbox de basis voor langere informatieve video's ter verduidelijking van de vragen en/of wensen die naar boven komen.

  Virtual Reality

  In een wereld waar digitalisering toeneemt, bewegen wij mee. Verschillende technologieën hebben hun intrede gedaan in onze maatschappij, zo óók virtual reality (VR). Met VR is het mogelijk om e echte wereld te ervaren in een digitale omgeving. Door middel van een VR-bril (en controllers) sluit je jezelf af van de buitenwereld om je volledig te focussen op de virtuele wereld.

   

  Bij de gemeente Appingedam zetten wij VR in om de betrokken partijen mee te nemen naar de wereld van de toekomst. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds raken mensen beter betrokken bij planvormingsprocessen, doordat zij direct beleven wat veranderingen in de fysieke leefomgeving voor hen betekenen. Anderzijds biedt VR de mogelijkheid aan partijen om actie te ondernemen door zelf de rol van ontwerper op zich te nemen in de virtuele wereld. Iedere partij en ieder mens heeft zijn/haar eigen visie op de wereld. VR helpt bij het vertalen van deze visie zonder direct permanente aanpassingen te voltrekken.

  Algemene communicatie

  STUDENT-labs draagt bij aan de algehele communicatie rondom de campus, van de korte Babbelbox video's tot een communicatieplan voor de lange termijn. Aangezien de campusontwikkeling een meerjarig project is en gesituateerd is binnen een grotere gebiedsontwikkeling is het hierbij cruciaal dat er goed afgestemd wordt met de betrokken partijen. Het uitdragen van een gezamenlijke visie versterkt de boodschap!

 • Koppelpaarden

  Een brug naar de toekomst met een knipoog naar het verleden

  Om een plek te creëren waar bedrijven een eerste indruk kunnen krijgen van de nieuwe Eemsdelta campus is STUDENT-labs bezig met het ontwikkelen van de ‘Koppelpaarden’. Ontmoetingen en verbinden zijn centrale thema’s bij dit project. Vlakbij het voormalige Koppelpaarden doorrit café zal een nieuwe Koppelpaarden ontwikkeld worden in dezelfde bouwstijl. Dit gebouw zal zich dus ook bevinden vlakbij of op de Eemsdelta campus. Het zal een cradle-to-cradle gebouw worden wat voor en door de gemeenschap gebouwd wordt.

 • Marktonderzoek hotel

  Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw hotel in Appingedam

  In samenwerking met een hoteleigenaar uit de regio heeft STUDENT-labs de mogelijkheid voor een nieuw hotel onderzocht. Dit is gedaan door middel van een marktonderzoek, hiervoor zijn trends in de toerismemarkt en de arbeidsmarkt onderzocht. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie in de hotelindustrie in twee onderzoekcirkels. Hotels die binnen deze onderzoekcirkels vallen zijn beoordeeld op de gebieden: capaciteit, voorzieningen, beoordelingen en bereikbaarheid om potentiële concurrentie aan te geven. De totale

  capaciteit in de onderzoekcirkels is vergeleken met de trends in de toerismemarkt en de arbeidsmarkt om een beeld te creëren van de haalbaarheid van een nieuw hotel.

  All Posts
  ×